Машинен монтаж:

Монтаж на машини и съоръжения
Изграждане и монтаж на инсталации: технологични, отоплителни, водопроводни, газови, топло и паропроводни, високо и ниско налягане и др.
Монтаж и ремонт подемно-транспортни съоръжения
Метални конструкции и др.