Електро-монтаж:

Силови и осветителни инсталации на индустриални и жилищни сгради;
Реконструкция на трафопостове, подстанции, доставка и монтаж ел.табла и оборудване, КИПиА;
Слаботокови телефонни, компютърни, домофонни, звънчеви и инсталации за кабена телевизия;
Автоматизирани системи за дистанционно отчитане на уреди за дялово разпределение (топломери, водомери, електромери и др.)